LƯỠI CẮT GỖ TỰ NHIÊN SIZE 150

LƯỠI CẮT GỖ TỰ NHIÊN SIZE 150

Lưỡi cưa SUNMORE là thương hiệu  được sản xuất bởi công ty TNHH Lưỡi Cưa AN BÌNH tại Việt Nam

Sunmore được sản xuất trên dây chuyền tự động nhập khẩu từ Cộng Hòa Liên Bang Đức 100%

Sử dụng hợp kim thương hiệu Ceratizit nhập khẩu từ  Luxembourg

Tính năng vượt trội  : 

 •  Đạt độ chính xác cao
 • Đạt độ chống mài mòn cao
 • Mặt cắt sản phẩm láng mịn
 • Tuổi thọ sản phẩm cao
 • Tối ưu hóa được thời gian ngừng máy trong quá trình sản xuất
 • Giảm tải cho máy
 • Ít tiêu hao điện năng
 • Vv.vv

 • AB150******
 • Liên hệ
 • 240
 • Quy cách sản phẩm
 • Thông tin sản phẩm
STT Tên Sản Phẩm  Đường kính ngoài * Độ dày hợp kim * Số răng * Cost Mã SP Thương hiệu
1 Lưỡi Cưa  150*30*40*25.4 AB1503040 SunMore
2 Lưỡi Cưa  150*40*40*25.4 AB1504040 SunMore
.3 Lưỡi Cưa  150*50*40*25.4 AB1505040 SunMore

 

CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI 

 

STT Tên Sản Phẩm    Đường kính ngoài * Độ dày hợp kim * Số răng * Cost Mã SP Thương hiệu
1 LƯỠI CƯA    160* 3.0*40*25.4 AB1603040 SUMMORE
2 LƯỠI CƯA    160* 4.0*40*25.4 AB1604040 SUMMORE
3 LƯỠI CƯA    160* 5.0*40*25.4 AB1605040 SUMMORE
           
4 LƯỠI CƯA   180 * 2.0* 40 *25.4 AB1802040 SUMMORE
5 LƯỠI CƯA   180 *3.0* 60 *25.4 AB1803060 SUMMORE
6 LƯỠI CƯA    180 * 3.0*40*25.4 AB1803040 SUMMORE
7 LƯỠI CƯA    180 * 4.0*40*25.4 AB1804040 SUMMORE
8 LƯỠI CƯA    180 * 5.0*40*25.4 AB1805040 SUMMORE
           
9 LƯỠI CƯA   205 x 2.0 x 60 x 25.4 AB2052060 SUMMORE
10 LƯỠI CƯA   205 x 2.0 x 40 x 25.4 AB2052040 SUMMORE
11 LƯỠI CƯA    205* 3.0*40*25.4 AB2053040 SUMMORE
12 LƯỠI CƯA    205* 3.0*60*25.4 AB2053060 SUMMORE
13 LƯỠI CƯA   205 x 3.0 x 80 x 25.4 AB2053080 SUMMORE
           
14 LƯỠI CƯA   255 * 2.5 * 36 * 25.4  AB2552536 SUMMORE
15 LƯỠI CƯA    255* 3.0*100*25.4 AB25530100 SUMMORE
16 LƯỠI CƯA   255* 3.0*80*25.4 AB2553080 SUMMORE
17 LƯỠI CƯA   255* 3.0*60*25.4 AB2553060 SUMMORE
18 LƯỠI CƯA   255* 3.0*40*25.4 AB2553040 SUMMORE
19 LƯỠI CƯA   255* 3.0 x36*25.4 AB2553036 SUMMORE
20 LƯỠI CƯA   255 x 4.0 x 40 x25.4 AB2554040 SUMMORE
21 LƯỠI CƯA   255 x 4.0 x 60 x 25.4 AB2554060 SUMMORE
22 LƯỠI CƯA   255 x 4.0 x80 x 25.4  AB2554080 SUMMORE
23 LƯỠI CƯA   255 x 4.0 x 100x 25.4 AB25540100 SUMMORE
24 LƯỠI CƯA   255 x 5.0 x 80 x 25.4 AB2555080 SUMMORE
25 LƯỠI CƯA   255 x 5.0 x 100 x 25.4 AB25550100 SUMMORE
           
26 LƯỠI CƯA   305* 3.0*100*25.4 AB30530100 SUMMORE
27 LƯỠI CƯA   305* 3.0*80*25.4 AB3053080 SUMMORE
28 LƯỠI CƯA   305* 3.0 x 60*25.4 AB3053060 SUMMORE
29 LƯỠI CƯA   305* 3.0*48*25.4 AB3053048 SUMMORE
30 LƯỠI CƯA   305* 3.0 x 36*25.4 AB3053036 SUMMORE
31 LƯỠI CƯA   305* 3.0 x48 *70 AB30530487 SUMMORE
32 LƯỠI CƯA   305* 3.0*36*70 AB30530367 SUMMORE
33 LƯỠI CƯA   305 x 4.0 x 48 x 25.4 AB3054048 SUMMORE
34 LƯỠI CƯA   305 x 4.0 x 60 x25.4 AB3054060 SUMMORE
35 LƯỠI CƯA   305 x 4.0 x 80 x 25.4 AB3054080 SUMMORE
36 LƯỠI CƯA   305 x 4.0 x 100 x25.4 AB30540100 SUMMORE
37 LƯỠI CƯA   305  x 4.0 x 120 x 25.4 AB30540120 SUMMORE
           
38 LƯỠI CƯA   355* 3.0*120*25.4 AB35530120 SUMMORE
39 LƯỠI CƯA   355* 3.0*100*25.4 AB35530100 SUMMORE
40 LƯỠI CƯA   355* 3.0*60*25.4 AB3553060 SUMMORE
41 LƯỠI CƯA   355 x 3.0 x 40x 25.4 AB3553040 SUMMORE
42 LƯỠI CƯA   355* 3.5 x 60*25.4 AB3553560 SUMMORE
43 LƯỠI CƯA   355* 3.5*72*25.4 AB3553572 SUMMORE
44 LƯỠI CƯA   355 x 4.0 x 120 x 25.4 AB35540120 SUMMORE
45 LƯỠI CƯA   355 x 4.0 x 100 x 25.4 AB35540100 SUMMORE
46 LƯỠI CƯA   355* 4.0*60*25.4 AB3554060 SUMMORE
47 LƯỠI CƯA   355* 4.0*72*25.4 AB3554072 SUMMORE
48 LƯỠI CƯA   355 x 4.0 x 40 x 25.4 AB3554040 SUMMORE
49 LƯỠI CƯA   355* 3.0*70*50.8 AB35530705 SUMMORE
50 LƯỠI CƯA   355* 4.0*60*50.8 AB35540605 SUMMORE
51 LƯỠI CƯA   355* 4.0*70*50.8 AB35540705 SUMMORE
52 LƯỠI CƯA   355* 5.0*70*50.8 AB35550705 SUMMORE
           
53 LƯỠI CƯA   405*3.4*120*25.4 AB40534120 SUMMORE
54 LƯỠI CƯA   405*3.4*100*25.4 AB40534100 SUMMORE
55 LƯỠI CƯA   405*4.0*100*25.4 AB40540100 SUMMORE
56 LƯỠI CƯA   405*4.0*120*25.4 AB40540120 SUMMORE
57 LƯỠI CƯA   405 x 4.0 x 60 x 25.4 AB4054060 SUMMORE
58 LƯỠI CƯA   405 x 4.0 x 40 x 25.4 AB4054040 SUMMORE
59 LƯỠI CƯA   405*4.0*70*50.8 AB40540705 SUMMORE
60 LƯỠI CƯA   405*5.0*70*50.8 AB40550705 SUMMORE
           
61 LƯỠI CƯA   455 x 4.0 x 40 x 25.4 AB4554040 SUMMORE
62 LƯỠI CƯA   455 x 4.0 x 60 x 25.4 AB4554060 SUMMORE
63 LƯỠI CƯA   455*4.0*100*25.4 AB45540100 SUMMORE
64 LƯỠI CƯA   455*3.4*100*25.4 AB45534100 SUMMORE
65 LƯỠI CƯA   455*3.4*120*25.4 AB45534120 SUMMORE
66 LƯỠI CƯA   455*4.0*120*25.4 AB45540120 SUMMORE
67 LƯỠI CƯA   455*5.0*100*50.8 AB45550105 SUMMORE

 

Sản phẩm cùng loại