Điều Khoản Đổi Trả

Điều Khoản Đổi Trả

Ngày đăng: 27/04/2021 10:04 AM

    Nếu quý khách khi mua và kiểm tra hàng hóa, sản phẩm của công ty có lỗi về kỹ thuật, sai thông số, quy cách có quyền không nhận sản phẩm

    Công ty có trách nhiệm sửa chữa và giao lại sản phẩm mới đúng quy cách đến khách hàng trong thời gian thỏa thuận!